За нас

АКМИ ЕООД е строително-инвестиционна компания, създадена през 2015 г. от братята Мартин и Чавдар Яневи. Още с първия си знаков проект - „Изгрев 132“, завършен през 2017 г., наложихме безкомпромисно качество, кратки срокове на изпълнение и нови технологии и материали в строителството. Фирмата ни е лидер в строителството на устойчиви, зелени сгради, сертифицирани по световните стандарти за устойчиво строителство. АКМИ ЕООД е вписана в централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, като има право да извършва строежи от III, IV, V категории.

Ние вярваме в силата на изящната архитектура. За да създадем проекти, които са обмислени и иновативни, с безкомпромисно внимание към детайла, се изисква отдаденост, стремеж и визия. Домовете, които изграждаме, съчетават креативна, обмислена, интелигентна философия на дизайна с изключително внимание към детайла и ангажираност към иновациите и околната среда.

Нашите предимства

 • Модерна и устойчива архитектура, с мисъл към околната среда
 • Висока степен на енергийна ефективност и ниски разходи за обитаване и експлоатация
 • Кратки срокове на строителство и изпълнение
 • Нови строителни технологии и сертифицирани материали

Нашите сгради осигуряват по-високо качество на живот. Жилищата са функционално разпределени, добре осветени от дневна светлина, с топлинен комфорт и шумоизолация.


Управление на проекта във фазата на проектиране

За всеки инвеститор процесът по закупуване на парцел, цялостно разработване на проект, издаване на разрешения, финансиране, построяване, маркетинг и продажби, би могъл да бъде сложен, стресиращ и рисков. Нашият проактивен подход елиминира риска от вземане на неправилни решения, като създава истинска стойност за инвеститорите. Ние ръководим проектните екипи от предварителното планиране, през строителството, маркетинга и продажбите, до завършването и предаването на обекта и гаранционното обслужване.

Предимства на геотермалното отопление / охлаждане:

 • От 3 до 5 пъти по-ниски експлоатационни разходи, спрямо газ, ТЕЦ, или други. Изчислявайки вътрешната инсталация за таванни панели и вентилаторни конвектори на 37°С/32°С дава на сградата ефективност на системата COP = 5.5 до 7.0. За всеки изразходван kW електроенергия = 6 / 7 kW топлоенергия.
 • При охлаждане на сградата, температурата, която идва от земята от 12 до 15 градуса е самодостатъчна да осъществи климатизация в режим „free cooling”или т.н. безплатно охлаждане, когато са проектирани в системата и таванни панели.
 • Драстично намалява общия годишен бюджет за отопление и климатизация за всички видове сгради. Автоматично управление и информация в реално време, без човешки ресурс. Независимост от доставки на суровини за горене (ТЕЦ, газ, дърва, пелети, чипс, нафта и др.)
 • Не зависи от външните метеорологични условия, като „Аеротермията“ (термопомпи въздух – вода). Чрез Геотермията се гарантира нужната температура в помещенията и без да се променя ефективността на системата, дори при рязко застудяване от над - 15°С.
 • Не се съобразява с наличието на вода – Хидротермия (термопомпи вода-вода), както с наличие на необходим дебит, химичен състав, микробиология. Водочерпенето за Хидротермията изисква разрешителен режим, докато Геотермията е на уведомителен. Хидротермията има допълнителна консумация и нужда от сондажни помпи, което намалява нейната ефективност. Хидротермията не може да се използва навсякъде, за разлика от Геотермията.

Геотермална термопомпена система

 • Геотермално сондажно поле с необходимият брой сондажи, при дълбочина от 100 м. Във всеки от тях са спуснати четири тръби свързани фабрично две по две в долния си край. Сондажите се запълват с термоцимент с подобрен коефициент на топлопроводност. На повърхността четирите тръби от всеки сондаж се обединяват в две (подаваща и връщаща) с по-голям диаметър и се довеждат подземно до подаващ и връщащ колектор в събирателна шахта, и от там до машинното помещение.
 • Колекторите са с дебитомери и регулиращи вентили. Колекторите са свързани към циркулационен кръг захранващ термопомпените агрегати. Топлоносителят е 25% воден разтвор на моноетилен гликол (антифриз) с точка на зaмръзване около -15°C.
 • Термопомпените агрегати са свързани в тръбна система с допълнителни съоръжения, циркулационни помпи. Към термопомпените агрегати са свързани циркулационните кръгове на отоплителната инсталация. Предвижданата схема осигурява захранване на два кръга с различна температура - например подово отопление /и-или таванни панели и конвектори. ЕКСПЕРТИЗА И НАД 10 ГОДИНИ ОПИТ Притежаваме 3 броя специфични сондажни машини с възможност за извършване между 20 и 30 сондажа на месец.
 • Собствена линия за производство на таванни панели за отопление и пасивно охлаждане Специфично „know-how“ при проектиране и бюджетиране на геотермални ОВИK системи Права за дистрибуция на геотермални термопомпи от световни производители Нашата структура от фирми извършва цялостен инженеринг, проектно управление и строителство в областта на геотермалните системи и високото строителство.