Търсим парцели за строителство в София

Ние променяме облика на нашия град, чрез креативният ни подход, основан на визията на сградите ни и качество на строителството. Използваме материали с отговорно установен произход, които са сертифицирани както за качество, така и за ниско вредно въздействие върху околната среда.

Осигурено финансиране на 100% до въвеждане на сградата в експлоатация. Ние не започваме проект, преди да сме осигурили финансирането му от самото начало.
Качествено и бързо изпълнение, като изискваме банкови гаранции за срокове и качество от нашите подизпълнители
Нови технологии и сертифицирани материали
Нашите сгради се отличават от околните
Комфорт на обитаване, съчетан с максимална енергийна ефективност